1247 # 1 # 1.zip

650 KB

طراحی و انتشار توسط : مرکز دانلود کاربردی اکسل
آدرس اینترنتی ما :  www.excelapps.blogfa.com

این برنامه برای ثبت اطلاعات اصلی فرایند تولید شما در سطح متوسط قابل استفاده است ! موارد زیر در این برنامه دیده شده است :

1 - تعریف سالن ها یا قسمت های تولید تا سقف 9 مورد

2 - تعریف 10 دستگاه فعال برای هر سالن یا قسمت تولیدی

3 - تعریف 10 محصول میانی یا نهایی برای هر دستگاه تولیدی

4 - در مجموع امکان تعریف بیش از 900 محصول میانی یا نهایی

5 - تعریف انواع توقفات دستگاه های فعال تا سقف 10 مورد

6 - ثبت آمار تولید و ضایعات به تفکیک هر محصول برای هر دستگاه

7 - ثبت میزان توقفات دستگاه ها به تفکیک نوع عیوب بر حسب دقیقه

8 - گزارش تولید و ضایعات و درصد آن برای هر محصول و توقفات کلی دستگاه

هشدار مسئولیت فایل آپلود شده بر عهده‌ی کاربر آپلودکننده می‌باشد، لطفا در صورتی که این فایل را ناقض قوانین می‌دانید به ما گزارش دهید.